İlan Yayın Süreci
13.09.2019
  • GENEL BİLGİLER
155,346 Görüntülenme

İLANLARIN HAZIRLANMASI VE YAYINA GÖNDERİLMESİ

Türkiye genelinde faaliyet gösteren veya yeni kurulacak ticari işletmeler ile şirketlerin ilanları merkezlerinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünce Ticaret Sicili Yönetmeliğine uygun olarak tescil edildikten sonra yayınlanmak üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine gönderilmektedir.

İlanlar Müdürlüğümüze intikal tarihinden itibaren on gün içinde yayınlanmak zorundadır. 1991-2020 yılları arasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine intikal eden ilanlar iki iş günü sonra yayınlanmıştır. 2020 yılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi için dijital dönüşüm yılı olmuştur. Bu suretle, kağıt ortamında intikal eden ilanlar takip eden iş günü, 01.07.2020 tarihinden itibaren MERSİS'te oluşturulmak suretiyle ticaret sicili müdürlüklerince elektronik ortamda iletilen ilanlar ise iki saat içerisinde yayımlanmaktadır.

İlanlara yayımlandığı anda internet sitemizden erişilebilmekte, kaydedilebilmekte (PDF formatında), yazıcı çıktısı alınabilmekte ve ıslak imzalı veya e-imzalı onaylı suretleri temin edilebilmektedir.


NOT: İlan metinlerinin asıllarının Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Faks ile gönderilen ilan metinleri işleme alınmamaktadır.