Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
06.12.2019
  • HAKKIMIZDA
800,037 Görüntülenme

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasında “ilan, Türkiye Genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır” hükmüne yer verilmektedir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ise 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 56 ncı maddesinin (m) bendi kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından çıkarılmaktadır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin ilk nüshasının Birliğimiz tarafından yayımlandığı 21.02.1957 tarihinden günümüze kadar geçen yayın hayatı içerisinde, 16 binin üzerinde sayı yayımlanmıştır. Bu sayılar, 5.5 milyon sayfadan oluşmakta ve 18.2 milyon ilan ihtiva etmektedir.

Ülkemizin ticari gelişimini gösteren bir arşiv niteliğinde olan ve ticaretin güven içerisinde yürütülmesini sağlayan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin tüm nüshaları dijital ortama aktarılmıştır. Bu suretle, Gazetenin ilk basımından günümüze kadar yayımlanan tüm nüshaları erişime açılmıştır.